Spinning Wines Privacy Policy

Via deze website worden persoons/bedrijfs gegevens verwerkt. Spinning Wines acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • je eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Spinning Wines is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-04-2020.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Met het gebruik van deze website deel je gegevens met ons via cookies. Maar het kan ook dat je zelf persoonsgegevens doorgeeft aan Spinning Wines, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Spinning Wines gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.  

Spinning Wines gebruikt de persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Spinning Wines, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Spinning Wines, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website in de browser van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Via dit tekstbestand worden (persoons)gegevens opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend. Het Sterke Werk gebruikt cookies om de inrichting van de website voor de gebruiker te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden om gerichte informatie aan te bieden.


Voor welke doeleinden plaatst Spinning Wines cookies?
Onze websites en apps kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze websites, apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.


Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt.
Sommige apps moeten weten wanneer je je op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Een app van Spinning Wines kan jouw locatiegegevens alleen gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.

Analytische cookies. Spinning Wines gebruikt Google Analytics en andere analyse cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken. Spinning Wines kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een website en app verbeteren.


Advertentie of tracking cookies. Spinning Wines maakt gebruik van cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op websites, apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op Spinning Wines Websites en Apps. Voor het plaatsen van cookies van derde partijen vragen we vooraf jouw toestemming, omdat hiermee jouw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via cookies van externe partijen worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Spinning Wines heeft daar geen invloed op.

 

Nieuwsbrief en contact

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, promoties, events, producten en/of diensten en nieuws. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Na afmelding wordt je e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

We zullen je persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Spinning Wines behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Heb je ons eerder toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.